محصولات

در این قسمت میتوانید دسته بندی محصولات را مشاهده نمایید

1234مجموع 74 محصول
بلوک 10×20×40 سه جداره

بلوک 10×20×40 سه جداره

وزن حدودی: 5.5-5 کیلوگرم
ضخامت جداره: 20 میلیمتر
ظرفیت خاور: 900 قالب
ارسال به صورت فله و پالت
بلوک 15×20×40 سه جداره

بلوک 15×20×40 سه جداره

وزن حدودی: 7-6.5 کیلوگرم
ضخامت جداره: 22 میلیمتر
ظرفیت خاور: 550 قالب
ارسال به صورت فله و پالت
بلوک 17.5×20×40 سه جداره

بلوک 17.5×20×40 سه جداره

وزن حدودی: 85-7.5 کیلوگرم
ضخامت جداره: 25 میلیمتر
ظرفیت خاور: 600 قالب
ارسال به صورت فله و پالت
بلوک 20×20×40 سه جداره

بلوک 20×20×40 سه جداره

وزن حدودی: 8.5-8 کیلوگرم
ضخامت جداره: 22 میلیمتر
ظرفیت خاور: 550 قالب
ارسال به صورت فله و پالت
بلوک 15×20×50 سه جداره

بلوک 15×20×50 سه جداره

وزن حدودی: 8.5-8 کیلوگرم
ضخامت جداره: 22 میلیمتر
ظرفیت خاور: 550 قالب
ارسال به صورت فله و پالت
بلوک سیمانی 20×20×40 سنگین

بلوک سیمانی 20×20×40 سنگین

وزن حدودی: 14 کیلوگرم
ضخامت جداره: 25 میلیمتر
ظرفیت خاور: 400 قالب
1234مجموع 74 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :