گچ زیر کار

برای انجام گچ خاک زنی از گچ زیرکار استفاده می شود. گچ زیرکار دارای کیفیت های متفاوتی می باشد. برای سال هاست که به منظور انجام عملیات گچ کاری ساختمان به زیرکاری احتیاج می باشد و برای این کار از گچ زیرکار استفاده می شود. گچ زیرکار از مخلوط گچ سفید ساختمان با خاک رس تولید می شود که خاک رس برای گچ زیرکار نقش حجیم کننده و افزایش زمان سفت شدن را ایفا می کند و به این ترتیب از میزان گچ کمتری برای زیرکاری استفاده می شود و هزینه ها کاهش پیدا می کند.  

نوعی گچ زیرکار برای مناطق مرطوب

گچ زیرکار فقط برای مکان های خشک مناسب می باشد و برای مناطق مرطوب نمی توان از آن استفاده کرد بنابراین برای زیرکاری در مناطق مرطوب باید چاره ای اندیشید. برای رفع این مشکل متخصصین با افزودن ماده های افزودنی به گچ زیرکار باعث شدند تا بتوان  از گچ زیرکار برای مناطق مرطوب نیز استفاده نمود. که البته به این محصول سیوا می گویند.

آماده سازی گچ زیرکار

برای آماده کردن گچ زیرکار نیاز است ظرفی مناسب را انتخاب کرده و آن را با آبی با درجه معتدل پر کنید. سپس گچ زیرکار را از پاکت کم کم به داخل ظرف بریزید. به طور معمول در 6 تا 6.5 لیتر آب می توان 10 کیلوگرم آب اضافه کرد. در این مرحله باید گچ زیرکار را با آب با دست و یا وسیله ای دیگر هم بزنید تا حالتی چسبنده به خود بگیرد. زمانی که می توانید از گچ زیرکار برای زیرکاری استفاده کنید 10 دقیقه است زیرا پس از این زمان گچ زیرکار سفت می شود بنابراین بهتر است گچ زیرکار را با مقدارکم آماده کنید تا بتوانید در زمان مناسب از آن ها استفاده نمایید.

در هر متر مربع چه مقدار گچ زیرکار نیاز است

نمی توان دقیق گفت که برای سطح مشخصی چه میزان گچ زیرکار مورد نیاز می باشد زیرا بسته به عوامب مختلف میزان گچ زیرکار که استفاده می شود متفاوت خواهد بود و هر چه هم بخواهید دقیقا میزان گچ زیرکار را محاسبه نمایید باز هم درصدی از خطا را دارد که میزان خطا با افزایش ضخامت گچ زیرکار بیشتر نیز می شود.

1مجموع 10 محصول
1مجموع 10 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :