گچ گیپتون

یکی از انواع گچ های ساختمانی گچ گیپتون نام دارد که نسبت به گچ معمولی دارای زمان گیرش اولیه و ثانویه بیشتری می باشد. گچ گیپتون دارای چسبندگی بیشتری نسبت به گچ معمولی می باشد و بر همین اساس برای سطح های صاف بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای سطوحی گچ کاری شده به شکل دو لایه مورد استفاده قرار می گیرد. پس از این که گچ گیپتون پخته شد با یک نوع از افزودنی مخلوط می شود که برای گچ کاری بر روی دیوارهای بتنی گچ گیپتون را قابل استفاده می کند.

نمی توان سطح های سیمانی و بتنی را توسط گچ معمولی که برای ساختمان استفاده می شود پوشانید و آن به علت کم بودن میزان جذب آب توسط دیوارهای بتنی می باشد  که دارای چسبندگی کمی می باشد ولی با استفاده از گچ گیپتون این مشکل بر طرف شده است. گچ گیپتون دارای خلل و فرج هایی می باشد که می تواند میزان رطوبت را تنظیم نماید و به این ترتیب خاصیت چسبندگی گچ گیپتون به سطح مورد نظر زیاد می باشد. پس از این که دیوار توسط گچ گیپتون پوشانده شد می توان بر روی آن از هر نوعی دیگر از گچ ساختمانی استفاده نمود.

موارد مصرف گچ گیپتون

می توان از گچ گیپتون بر روی سطح مورد نظر به شکل دو لایه استفاده نمود. سطح مورد نظر می تواند آجری، بلوک متخلخل و سیمانی و یا بتن سبک باشد. برای این که قبل از انجام کاغذ دیواری و یا رنگ دارای سطحی صاف باشید نیز می توانید از گچ گیپتون استفاده نمایید.

روش مصرف گچ گیپتون به این صورت است که ظرفی تمیز را انتخاب کرده و در آن مقداری آب می ریزید و سپس گچ را به مدت دو یا سه دقیقه در آب ریخته و توسط میکسر این ترکیب را مخلوط کرده تا مخلوط مورد نظر حاصل شود.

چون در تولید گچ گیپتون از گچ با مش بالا استفاده می شود گچ گیپتون دارای وزن مخصوص کمتری نسبت به دیگر انواع گچ ساختمانی می باشد.

گچ گیپتون چه کاربردی دارد

به شکل عمومی از گچ گیپتون با ضخامت یک سانتی متر استفاده می شود و مدتی که فرصت دارید از آن استفاده نمایید بین 5 تا 60 دقیقه می باشد.

به دلیل این که در گچ گیپتون از افزودنی های مخصوصی استفاده می شود قیمت گچ گیپتون نسبت به سایر انواع گچ ساختمان بیشتر می باشد.

1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :