گچ بارز

10 / 10
از 1 کاربر

گچ بارز یکی از محصولاتی می باشد که برای گچ زیرکار و سفید کاری و پرداخت می توان از آن استفاده کرد و ساخت و تولید آن بر اساس استانداردهای ملی داخلی انجام می شود. دانه های درشت در گچ بارز دسته بندی شده و دوباره در کوره با حرارت مناسب و استاندارد حرارت داده شده و می پزند و سپس آسیاب می شوند و برای بسته بندی آماده می شود.  گچ بارز را برای نگهداری در محلی دور از رطوبت و با فاصله مناسب از زمین نگهداری می کنند.

مزایای استفاده از گچ بارز

گچ بارز رطوبت پذیری کمی دارد و مقاومت و سختی گچ بارز بالااست که از مزایای گچ بارز می باشد. همچنین گچ بارز برای هر نوعی از آب و هوا قابل استفاده می باشد. گیرش گچ بارز در بار اول بین 8-12دقیقه و گیرش ثانویه 20-30 دقیقه می باشد. برای استفاده از گچ بارز نیازی به الک کردن آن نمی باشد و می توان در مش 80 گچ بارز را تولید نمود.

زمان استفاده از گچ بارز تا یک سال پس از تولید می باشد  و نباید در یک پالت بیش از 20 کیسه از گچ بارز را نگهداری نمود.

محصولات مرتبط

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :